फिफा वर्ल्ड कप FIFA WORLD CUP Hosted Countries 1930 -1962

PART - 1

होस्ट: उरुग्वे अंतिम सामना: उरुग्वे  वि. अर्जेंटिना 

फिफा वर्ल्ड कप १९३० 

होस्ट: इटली  अंतिम सामना: इटली  वि. चेकोस्लोवाकिया

फिफा वर्ल्ड कप १९३४ 

होस्ट: फ्रान्स  अंतिम सामना: इटली  वि. हंगेरी  

फिफा वर्ल्ड कप १९३८ 

होस्ट: ब्राझील   अंतिम सामना: उरुग्वे  वि. ब्राझील 

फिफा वर्ल्ड कप १९५०

होस्ट: स्वित्झरलँड्स    अंतिम सामना: वेस्ट जर्मनी  वि. हंगेरी 

फिफा वर्ल्ड कप १९५४ 

होस्ट: स्वीडन    अंतिम सामना: ब्राझील  वि. स्वीडन 

फिफा वर्ल्ड कप १९५८ 

होस्ट: चिली     अंतिम सामना: ब्राझील  वि. चेकोस्लोवाकिया

फिफा वर्ल्ड कप १९६२ 

होस्ट: इंग्लंड     अंतिम सामना: इंग्लंड   वि. वेस्ट जर्मनी 

फिफा वर्ल्ड कप १९६६ 

होस्ट: मेक्सिको          अंतिम सामना: ब्राझील  वि. इटली  

फिफा वर्ल्ड कप १९७० 

होस्ट: वेस्ट जर्मनी           अंतिम सामना: वेस्ट जर्मनी  वि. नेदरलॅंड्स  

फिफा वर्ल्ड कप १९७४ 

होस्ट: अर्जेंटिना             अंतिम सामना: अर्जेंटिना  वि. नेदरलॅंड्स  

फिफा वर्ल्ड कप १९७८